OPMÅLING

AF

El- og magnetfelter samt stråling fra mobilmaster

 

Når De får udført en opmåling fra ”feltfri” af Deres bolig eller arbejdsplads, vil denne normalt omfatte følgende, hvis ikke andet er aftalt:

 

·        Opmåling af el- og magnetfelter fra brugsgenstande og installationer, samt evt. nærliggende højspændingsanlæg

 

·        Forslag til ændring af boligindretning, så den skadelige påvirkning undgås.

 

·        Opmålingen kan udvides med måling fra mobilsendere og andre former for radiobølger.

 

·        Vi forhandler en række produkter beregnet for afskærmning mod el- og magnetfelter, samt mobilstråling.

 

 

Effekten af afskærmningen vil altid blive dokumenteret med en måling før og efter at arbejdet er udført.

Målingen udføres med anerkendte elektroniske måleinstrumenter.

 

Vi udfører el-sanering af boliger, som det  anbefales af foreningerne for el-overfølsomme i Danmark og Sverige.

 

 

 

Ved opmåling af større bofællesskaber, kontorer samt produk-tionslokaler aftales indholdet af opmålingen og rådgivningen altid individuelt.

Det aftales ligeledes, hvordan resultatet skal præsenteres og om der skal ydes rådgivning til virksomhedens medarbejdere og  håndværkere.

 

Hvorfor du bør få foretaget en opmåling.

 

Når vi foretager en opmåling koncentrerer vi os om den helbredsskadelige stråling. Den kan være naturskabt eller den kan stamme fra de tekniske hjælpemidler, som vi omgiver os med.

 

 

 

Når vi udsættes for stråling belaster den vores helbred. De forskellige former for stråler er skadelige på hver deres måde, men det bliver helt galt, når vi udsættes for flere samtidig. Skaderne på helbredet spænder fra almindelig træthed og søvnløshed til svære cancertilfælde. Det er ikke alle personer, der mærker belastningen i dagligdagen, men langtidsvirkningen  belaster alle.

 

 

Det er derfor uhyre vigtigt at steder, hvor man opholder sig i længere tid, er uden stråling.

Specielt  skal sovepladser og arbejdspladser som benyttes over et længere tidsrum være helt neutrale

 

 

Når du får foretaget en opmåling af dit opholdsted er det vigtigt at denne foretages af en veluddannet og erfaren opmåler.

 

Jeg er medlem af

Skandinavisk Geobiologisk Forskningskreds

Hvor jeg også har fået min grunduddannelse i at opmåle for jordstråler og vandårer. Jeg er desuden aut. el-installatør, og har arbejdet med radar, antenneudstyr samt industriinstallationer gennem en årrække.

Desuden er jeg formand for:

Foreningen af el-overfølsomme i Danmark.