VELKOMMEN TIL FELTFRI.DK


 SANTINI

Fransk forsker har fået mundkurv på efter sensationelle fund

Tydelig sammenhæng mellem udbrændthed og mobiltelefoni

Artiklen har været bragt i det svenske tidsskrift for el-overfølsomme, Ljusglimten, nr. 1

2002. Den bringes her i dansk oversættelse af Anne-Marie Elgkjær, vicerektor, cand. cur.

 

Jo nærmere man bor ved en sendemast for mobiltelefoni, desto større er risikoen for at blive ramt af udbrændthedssyndrom som unormal træthed, søvnbesvær, irritation, depressionstendens, hukommelsesforstyrrelser med mere.

 

Dette fandt professor Roger Santini, Lyon, i et studie udført på 530 personer i Frankrig. Desværre har han ikke kunnet følge op på denne interessante sammenhæng med en udvidet forskning. Desværre har det statslige forskningsinstitut, hvor han er ansat, givet ham et direktiv om at beskæftige sig med noget andet. Han har heller ikke kunnet publicere sin rapport eller kommunikere om den.

 

Citeret i fransk medicinsk presse

Professor Santinis sensationelle forskningsfund publiceredes i form af en kort oversigtsartikel i det franske medicinske tidsskrift La Presse Medicale fra den 10. september 2001.

Efter denne artikel har Roger Santani hverken kunnet præsentere hele sit studie eller fort-sætte sin forskning. Ifølge oplysninger til Ljusglimten, er professor Santanis arbejdsplads, der er et statsligt forskningsinstitut, blevet kontaktet af en stor mobilindustri "med nær tilknytning til den franske stat". En tid senere afbrød Roger Santani sit arbejde med at undersøge eventuel sammenhæng mellem basisstationer og sygdom.

 

Kontrolgruppe

Santanis rapport viser, at jo nærmere man bor på en sendemast, desto større er risikoen for, at man får nogle eller flere af de sygdomssymptomer, som normalt henføres til gruppen af udbrændthedssymptomer. Santani sammenlignede med en kontrolgruppe, som bestod af personer, der boede 300 meter eller længere væk fra en sendemast. Han fandt, at adskillige symptomer forekom oftere hos personerne i undersøgelsesgruppen end i kontrolgruppen. Undersøgelsens kontrolgruppe var ikke fri for symptomer, men symptomerne forekom betydeligt sjældnere. 300 meter som en ydre grænse for mulig påvirkning kan tænkes at være lige kort nok, eftersom mange mennesker, der opholder sig flere kilometer fra sendemaster, rapporterer om sundhedsproblemer.

En udvidet undersøgelse med personer, der bor længere væk end 300 meter fra sendemaster, kunne selvfølgelig være interessant. Men for professor Santini blev det i hvert fald umuligt at fortsætte undersøgelserne. Så vidt Ljusglimtets redaktion ved, forekommer der ikke nogen tilsvarende forskning noget andet sted.

 

Afstand fra sendemast i meter (m)

< 10 m

10 à 50 m

50 à 100 m

100 à 200 m

200 à 300 m

> 300 m …

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

Træthed

76

*

72

*

63.5

*

50.9

*

60.6

56.6

*

64.2

41.1

66.6

*

43.7

40.7

27.2

Iritabilitet

32.8

23.2

*

41.7*

25.7*

47.2*

44.1*

25.8

4.1

25

9

18

3.3

Kvalme

51

*

47.8

*

40

*

26.1

*

40.6

*

36.7

*

60.7

*

31.2

*

19.3

0

15.6

1.8

Svimmelhed

14.5

*

6.9

8.4

3

5.7

3.8

2.4

4,6

0

2.3

2,1

1.1

Appetitløshed

20.4

*

8.3

8

5.5

5

5

6.9

0

4.2

0

3.3

3.3

Søvnbesvær

41.3

*

57.1

*

41.4

*

57.5

*

46.9

*

58.5

*

45.8

*

50

*

33.3

35.5

13.8

21.1

Tendens til depression

16,9

26.8

*

21.6

19.7

*

11.6

24

*

16.2

3.1

13.6

2.5

10.3

3.7

Følelse af ubehag

28

*

45.4

*

25.2

*

18.9

30.6

*

12.8

15.7

*

0

9.7

5.1

2.4

8.1

Koncentra-tionsbesvær

39.3

28.8

*

37.5

16.6

34.2

26.4

*

25

12.5

43.3

5.5

26.7

7.1

Hukommelses-tab

27.8

25.4

*

29.4

26.6

*

37.1

*

29

*

25

15.6

17.2

11.1

17.9

5.8

Hudproblemer

18.1

*

17.1

*

6.6

10.8

11.1

*

11.1

13.9

*

7.5

8.7

0

1.2

4.6

Synsforstyrrel-ser

14.5

24.3

*

23

13.5

22

7.1

2.5

4.9

15

2.8

13.6

4.1

Høreforstyrrel-ser

33.3

*

17.4

17.7

*

12

8.3

15.5

7.7

7.7

11.6

9.5

5.6

8.7

Svimmelhed

10

12.5

*

17.3

*

7,5

*

9.6

9.6

*

12.2

2.7

7.7

5.2

6.2

0

Bevægelses-

besvær

5.6

7.7

*

8.2

1.7

3

3

0

0

2

0

2.9

1

Hjerte kar-

problemer

 

10.1

*

 

13

*

 

15.3

*

 

9.6

 

12.3

*

 

7.4

 

8.7

 

0

 

8.5

 

6.5

 

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table: - Percentages of complaints reported by those living in the vicinity of base stations as a function of their distance away for the base station..

* = Significant difference (p < 0.05) in comparison to reference (control) subjects found

at > 300 m or not exposed, for the responses 2 = « often » and 3 = « very often»

 

Unormal træthed

Professor Santani uddelte et spørgeskema til 530 personer, der var bosiddende i en tæt bebyggelse i Frankrig. For hver deltager blev der angivet afstand til sendemast og længde af ophold på bopælen. For hvert symptom havde deltagerne mulighed for at svare, om de oplevede dem sjældent, ofte, meget ofte eller aldrig.

Man kan se af tabellen, at samtlige 16 symptomer forekommer oftere jo nærmere bopæ-len er på sendemasterne. Af de personer, som boede meget tæt på (indenfor 10 meter) opgav 72%, at de meget ofte følte unormal træthed. I gruppen, der boede 300 meter eller længere væk fra en sendemast, opgav 27,2% af disse at kende til træthedssymptomer.

Øget risiko

På samme måde fremgår det af tabellen over symptomer, at jo nærmere man bor en sendemast, jo oftere ses søvnforstyrrelser, hovedpine, irritation, depressiv tendens, almen ubehagsfølelse, hukommelsestab, hudproblemer, syns- og høreforstyrrelse, samt hjerte- og karproblemer.

Visse symptomer er noget oftere forekommende på lidt længere afstand fra mikro-bølgekilden, hvilket muligvis kan forklares med at eksponeringen ikke aftager eksakt med afstanden. Undersøgelsen har heller ikke taget hensyn til den totale strålingsmængde, idet denne måling ikke er blevet udført. Udgangspunktet er udelukkende afstanden til nærmeste sendemast. Undersøgelsen giver sig ikke ud for at være videnskabelig, men gør udelukkende opmærksom på, at der er en vis sammenhæng, der bør undersøges yderligere.

Professor Santini skriver i sin oversigtsartikel i La Presse Medicale, at undersøgelsen indikerer, at man bør være forsigtig med at opsætte basisstationer nærmere end 300 meter fra boliger, daghjem, skoler, sygehuse osv.

Stoppet

Men professorens afsluttende advarselsord blev desværre stoppet og undersøgelsen har ikke fået nogen opmærksomhed i medierne efter den kortfattede artikel i La Presse Medicale. Så vidt det er Ljusglimtens redaktion bekendt, har de svenske medier overhovedet ikke omtalt denne sensationelle rapport.

TILBAGE TIL STARTSIDEN


 

feltfri.dk v/Vagn Larsen cvr. 26282462     Copyright © 2013 feltfri.
Senest Opdateret:  27.11.2013