VELKOMMEN TIL FELTFRI.DK


ELEKTROMAGNETISKE FELTER

PÅ ARBEJDSPLADSER OG BEBOELSESOMRÅDER OG EVENTUELLE SUNDHEDSFARLIGE EFFEKTER.

 

Sianette Kwee

Institut for Medicinsk Biokemi, Århus Universitet, bygning 170, 8000 Århus C.

Tlf. 8942 2869. Fax 8613 1160. Email <skwee@biokemi.au.dk>

 

I den sidste tid er der dukket et nyt spørgsmål op omkring den el-kraft, som vi alle er afhængige af: Kan den være årsag til kræft?

En del befolkningsundersøgelser har vist, at der kan være en forbindelse mellem de elektriske og magnetiske felter fra el-kraft og forekomsten af bestemte kræfttyper, først og fremmest leukæmi og hjernekræft. Til gengæld er der også undersøgelser, som ikke har påvist skadelige effekter.

Fakta er, at vi udsættes for stigende mængder elektromagnetiske felter eller stråling (EMF’er) i vort hverdagsmiljø som følge af den øgede anvendelse af elektrisk apparatur, mobiltelefoner, overvågningsudstyr samt etablering af højspændingsledninger, mobiltelefonantennemaster, paraboler, radiosendere m.m. Verden over undersøger forskere på laboratorierne hvorfor elektromagnetisk stråling har biologiske og sundhedsmæssige effekter. Flere undersøgelser har vist, at når vi udsættes for elektromagnetisk stråling, reagerer legemets celler, og der sker ændringer i de forskellige biologiske processer. I det lange løb kan det f. eks. medføre forskellige kræft-sygdomme, og på kort sigt påvirke hjerne- og nervefunktioner. Endvidere har man opdaget, at de radiofrekvente eller mikrobølge (pulserende) elektromagnetiske felter fra bl.a. mobiltelefoner, overvågningsudstyr, mobiltelefonmaster, paraboler, radiosendere og radarer påvirker kroppen meget kraftigere end EMF’er fra el-apparater eller højspændingsledninger og kan være langt farligere.

 

Elektromagnetiske felter i miljøet

En af de arbejdspladser, hvor personalet er mest udsat for disse radiofrekvente eller mikrobølge EMF’er, er lufthavne. Undersøgelser fra militæret i Polen har fundet flere kræfttilfælde m.m. blandt personalet, som har været udsat for radar gennem flere år. Radarstrålingen berører store områder af lufthavne. Så alle vi andre, der færdes der, bliver også påvirket.

Desuden er der alle de andre offentlige kontrol- og overvågningssteder (supermarkeder, banker), transportmidler (tog, bus) m.m., hvor man kortvarigt, men ofte kraftigt bliver udsat for EMF’er.

Med indførelsen af den ny UMTS teknologi går man endnu et skridt længere, fordi nu skal der rejses mange flere tætliggende mobiltelefonmaster i beboelsesområderne. Strålingen fra disse UMTS-master er af en helt anden type end de tidligere kendt og meget kraftigere ved stor belastning. Endnu har man ikke undersøgt, hvilke biologiske og sundhedsmæssige effekter denne type stråling har.

 

Eksempler på sundhedsskader

Kræft er den alvorligste, men sygdommen er længe om at udvikle sig (5-10 år). Hjerne-kræft, brystkræft osv. er de mest forekomne, men øjne er også meget følsomme overfor EMF. Korttidsvirkninger er mere direkte og forårsager forstyrrelser i nervesystemet som påvirker

– hjernen (hukommelsen, indlæring, psykisk adfærd)

– hjerte (hjerteproblemer, blodtryk)

– motorikken (bevægelsen)

– sanserne (følesansen i huden, synet)

– hormonbalancen (Spontane aborter, allergi)

– fordøjelsen (mave- og tarmproblemer)

– immunsystemet (allergi, hyppige infektioner)

 

Hvor kraftige må de elektromagnetiske felter være?

Der findes internationale sikkerheds standarder bl. a. for mobiltelefonstråling, fastsat af WHO, ICNRP. Problemet er, at disse standarder er for høje, d.v.s. at de nuværende sikkerhedsregler er utilstrækkelige. Mange undersøgelser og forsøg har vist, at de biologiske effekter allerede optræder ved meget lavere værdier, i det såkaldte ikke termiske område, hvor der ikke udvikles varme. Myndighederne påstår at der kun er fare, når der udvikles varme, og holder man sig til den nuværende standard, skulle der ikke være nogen risiko. I den sidste tid er man dog begyndt at indrømme, at der kan opstå skader ved de meget svage, ikke varmeudviklende EMF’er.

Mange er måske ikke klar over, at de udsættes for stråling som er lige så kraftig som den fra selve mobiltelefonen, hvis de befinder sig i nærheden af en mobiltelefonmast.

 

Ved det sidste møde i Italien om "Elektrosmog", blev der fremsat en resolution. Heri blev nedenstående værdier anbefalet, som også kunne gælde for andre radiofrekvente felter.

"Exposure limit

The scientists are aware of the Salzburg Resolution (June 2000), which suggested exposure limits for the total of all emissions from ELF pulse modulated high frequency exposure facilities such as GSM base stations of 1 mW/m2. In view of the growing scientific evidence the experts unanimously support this suggestion of 1 mW/m2(0.6V/m) outdoor* , with the aim to strive for further exposure reduction to 0.1mW/m2 (0.19 V/m outdoor*, which is technically achievable today. The strategy should be adopted as a precautionary measure in view of the current scientific development.

*sum of the total all emissions from ELF pulse modulated HF-exposure facilities"

 

Det bliver dog en svær kamp at få industrien og myndighederne til at acceptere disse lavere værdier. Fremtiden kan derfor blive at:

"Der findes ingen skjulesteder"

 

TILBAGE TIL STARTSIDEN

feltfri.dk v/Vagn Larsen cvr. 26282462     Copyright © 2013 feltfri.
Senest Opdateret:  27.11.2013