VELKOMMEN TIL FELTFRI.DK


GRÆNSEVÆRDIER  OG MÅLEENHEDER

Grænseværdier for elektriske felter   (50/60Hz)
Måles i enheden Volt pr. meter
30 V/m
Anbefalet værdi for kontorarbejdspladser målt 50 cm Edb-skærm
1.000 V/m
Maksimalværdi for personer med pacemaker 
5.000 V/m
ICNIRP grænseværdi for almindelige privatpersoner
10.000 V/m
ICNIRP grænseværdi for personer i "arbejdsforhold"
25.000 V/m
ICNIRP grænseværdi for personer i "arbejdsforhold" max. 2 timer daglig
 

Grænseværdier for elektromagnetiske felter  (50/60 Hz)
Måles i enheden Tesla (andre måleenheder findes)

100.000 nT
ICNIRP Grænseværdi for almindelige privatpersoner og personer med pacemaker
500.000 nT
ICNIRP Grænseværdi for personer i "arbejdsforhold"
1.000.000nT ICNIRP Grænseværdi for almindelige privatpersoner i maksimalt 2 timer
5.000.000 nT
ICNIRP Grænseværdi for personer i "arbejdsforhold" i maksimalt 2 timer
  Når vi har med radiobølger at gøre angives grænseværdier i Volt/meter eller Watt/m².
Grænseværdier udregnes efter en formel, hvor bl. a.  frekvensen indgår, derfor er grænseværdierne stigende jo højere frekvens.
Feltstyrkerne kan også angives i andre (logaritmiske) værdier. (bl.a. dBµV)
  Grænseværdier  HF  (450MHz)(bl.a. det gamle analoge NMT-bånd)
0,02 W/m² Grænseværdi i Rusland
0,1 W/m² Grænseværdi i Polen
0,16 W/m² Grænseværdi i Italien
0,24 W/m² Grænseværdi i CSSR
2,3 W/m² ICNIRP- anbefaling følges af Danmark
  Grænseværdier for HF (950MHz)(bl.a. det lave GSM-bånd)
0,02 W/m² Grænseværdi i Rusland
0,1 W/m² Grænseværdi i  Polen
0,16 W/m² Grænseværdi i Italien
0,24 W/m² Grænseværdi i CSSR
4,8 W/m² ICNIRP-  anbefaling følges af Danmark
  Grænseværdi for HF (1850MHz)(det høje GSM-bånd)
0,02 W/m² Grænseværdi i Rusland
0,1 W/m² Grænseværdi i Polen
0,16 W/m² Grænseværdi i Italien
0,24 W/m² Grænseværdi i CSSR
9,3 W/m² ICNIRP- anbefaling følges af Danmark
  Grænseværdi for HF (2100MHz)  UTMS (3.generation)
10 W/m² ICNIRP- anbefaling følges af Danmark
FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET:

GRÆNSEN HVORVED DER SES REAKTION PÅ LEVENDE CELLER

0,001W/

Kilde: www.feltfri.dk


feltfri.dk v/Vagn Larsen cvr. 26282462     Copyright © 2013 feltfri.
Senest Opdateret:  27.11.2013