VELKOMMEN TIL FELTFRI.DK


Besøg vor webhandel Klik her

Feltfri’s kompetenceområde er problemstillinger omkring el- og elektromagnetisme samt mobilstråling
Vor mission er at at skabe sundere og mindre belastede arbejdspladser
og boliger. 
Feltfri oplyser om de seneste forskningsresultater på området, rådgiver, opmåler og eneforhandler en række produkter til afskærmning.

Feltfri arbejder for at skabe sunde og belastningsfrie boliger og arbejdspladser

Hvem kan vi hjælpe og rådgive?

·         Virksomheder og ansatte, sikkerhedsorganisationer beboer- og skolebestyrelser

·         Personer med megen tid ved skærmterminaler

·         Personer omgivet af el og elektroniske apparater

·         Kontoransatte generelt med sænkning af feltniveauerne

·         Naboer til mobilmaster

·         Personer med el-allergi eller ved mistanke om el-allergi

Hvorfor bekymre sig om el- og magnetfelter?

·         Fordi en stor mængde forskning viser biologiske effekter, når mennesket udsættes for stor eller konstant påvirkning. Forskningen er ikke entydig, hvilket den nok heller aldrig bliver da der er store interesser i at bagatellisere problemstillingen på området.

·         Fordi en mængde nye sygdomme og lidelser er vokset i takt med væksten i ”elektrificeringen af samfundet” de seneste 25 år. Vi er omgivet af el, elektronik og mobilstråling overalt. Kroppens reparations-mekanismer får aldrig fred og ro. Det mener forskere svækker kroppens immunforsvar, og mængder af eksempler viser at de har ret.

·         Flere og flere forskere og læger mener at der er en sammenhæng mellem helbred og el-felter/magnetfelter og mobilstråling. Den danske stat har afsat 30 millioner kroner til forskning alene i mobilstråling – i Europa er endnu større forskningsprojekter i gang

Hvad er resultatet af en sænkning af de elektromagnetiske felter?

·         Større tryghed for ledelse og ansatte (især gravide)

·         Reelle fysiske forbedringer (mindre hovedpine, træthed, hudirritiation, bedre søvnmønster m.m.)

·         Bedre samarbejde mellem ledelse og ansatte – ledelsen ”gør” noget for de ansatte velbefindende

·         Færre sygedage


Feltfri

·         har professionelt måleudstyr for måling på skoler, institutioner, kontorer, boligforeninger

·         vejleder beboerbestyrelser, skolebestyrelser, sikkerhedsorganisationer og private

·         udarbejder rapporter med vejledninger til eventuel anbefalet dæmpning og forbedring

·         kan fremvise dokumenteret referenceliste

·         holder foredrag om  sundhedsfarlig stråling i hverdagen.

·         foretager opmåling af stråling fra mobilmaster

·         foretager opmåling af vandårer og jordstråler

Kontakt Feltfri hvis du ønsker råd, vejledning og opmåling på din arbejdsplads eller i dit hjem!

VI FORETAGER MÅLING AF FELTSTYRKER FRA MOBILMASTER

GRÆNSEVÆRDIER OG MÅLEENHEDER


NYHED: Vi har udvidet vort sortiment af afskærmningsprodukter mod mobilstråling med en ny type maling til en konkurrencedygtig pris.

DK4: 30 min. udsendelse med "Radiodoktoren" Carsten Vagn-Hansen & Vagn Larsen (indehaver af feltfri.dk)
Klik på nedenstående link
mms://media.xstream.dk/dk4_2006/sund_konsul_34_2006.wmv


EL-SANERING I BJERRINGBRO
TV Midt/vest indslag fra den 26.1.2006, om ombygning af Charles's hus
 
http://www.tv2regionerne.dk/?id=275508&r=6

Når du har set tv-indslaget bør du læse dette, og sammenligne det med Christoffer Johansens udtalelser
Artikel i Familiejournalen den 6.3.2006 (NY)

Pressemeddelelse
Beskrivelse af el-sanering
Charles Bach' sygehistorie

ARBEJDSOMRÅDER:

Opmåling af el- og magnetfelter, samt stråling fra mobilmaster
Salg af afskærmningsprodukter med mobilstråling m.v.
Opmåling jordstråler vandårer mobilstråling


FOREDRAG
HELBREDSSKADELIG STRÅLING I HVERDAGEN


ARTIKLER:

Borgermøde i Tårbæk mod mobilmaster:
Presseklip
Tåstrup Miljø og energicenter: Presseklip
Esbjerg Tekniske skole Presseklip
Det mobile dilemma,- undersøgelse fra INFORMATIONSCENTERET FOR MILJØ & SUNDHED: Anbefalinger
Det mobile dilemma,- undersøgelse fra INFORMATIONSCENTERET FOR MILJØ & SUNDHED: Hele undersøgelsen.
 Ny hollandsk undersøgelse om skadevirkninger fra mobiltelefoni

Elektromagnetiske felter på arbejdspladser og beboelsesområder
Fransk forskers rapport om skadevirkninger fra mobiltelefoni (Santini)
Salfordrapporten
Biologisk effekt af elektromagnetisk felt


LINKSKontakt:

Vagn Larsen    Telf.: 46789989 & 40434362    mail: vl@feltfri.dk
Landsdækkende konsulent og handelsfirma

Hit Counter

feltfri.dk v/Vagn Larsen cvr. 26282462     Copyright © 2013 feltfri.
Senest Opdateret:  27.11.2013